İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B’li hemşire ne yapabilir?

Bir üniversite hastanesinde, 4B statüsünde 3 yıldır sözleşmeli hemşire olarak çalışmaktayım. Defalarca verdiğim istifa dilekçem, personel eksikliği sebebiyle kabul edilmedi. (istifa dilekçesi geçen hafta, yani pandemi yasaklarından sonra güncel olarak verildi.) İstifa etmek istiyorum. Ancak çaresizim. Lütfen bu konuda cevap yazabilir misiniz?

İstifa veya Kanundaki ifadesiyle çekilme hakkı 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için tanımlanmış olup, 4/B kapsamındaki sözleşmeli personel için istifa söz konusu değildir. Bu personelin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı vardır.

Çalışma hukukunda fesih bildirimi tek taraflı bir irade beyanı olup çalışan veya işveren tarafından çalışma ilişkisinin sona erdirilmesinde kullanılmaktadır. Sözleşmenin feshine ilişkin bildirim karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı olup muhataba ulaşması ile sonuç doğurmaktadır. Hukuki niteliği itibarıyla fesih bildiriminin bozucu yenilik doğuran bir hak olması sebebiyle beyanın karşı tarafa ulaşması ile sonuç doğuracağından karşı tarafın kabulüne gerek bulunmamaktadır.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde sözleşmenin işveren veya personel tarafından feshi konusuna sadece fesih sonrasında yeniden 4/B’li olarak atanma bağlamında yer verilmiş, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi halinde, ilgililerin fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyecekleri belirtilmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da ise sözleşmenin personel tarafından feshine herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Sözleşmenin personel tarafından bir gerekçeye dayanarak veya gerekçesiz olarak feshi sadece iş sonu tazminatına hak kazanma ve yeniden sözleşmeli personel olarak atanabilmek için geçmesi gereken bir yıllık süreyi etkilemektedir. Buna göre personel sözleşme dönemi içinde gerekçe göstermeksizin sözleşmesini feshetmesi halinde iş sonu tazminatı alamayacak ve bir yıl geçmeden yeniden 4/B’li olarak atanamayacaktır.

Sonuç olarak 4/B’li sözleşmeli personelin fesih talebinin idarenin kabulüne bağlı olmadığını, personelin yazılı beyanı ile feshin gerçekleşeceğini ve görevden ayrılmaya engel bir durum olmayacağını, ancak idarenin peşin ödenen ücretten çalışılmayan günlere isabet eden kısmı talep etmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Diğer taraftan iş sonu tazminatına ilişkin farklı bir soruya verdiğimiz cevapta bir ay önceden haber vermek kaydıyla sözleşmenin feshedilmesi halinde personele iş sonu tazminatı ödenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Söz konusu içeriğimize ulaşmak için .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir